Typ tekstu: Książka
Autor: Przybylski Jerzy
Tytuł: Marynarze w walce o niepodległość Polski (1918-1920) 1
Rok: 1999
i brakami, a chętną i doskonałą postawą, karnością i zuchowatością zjednał sobie jednomyślne uznanie. Wyrażam kapitanowi Jacyniczowi, Jego oficerom i żołnierzom za trudną pracę, pochwałę i szczególne uznanie w imieniu służby"53.
Podobnie wysoko ocenili batalion w swoich rozkazach oraz wystąpieniach przed podległą kadrą oficerską - dowódca Frontu Pomorskiego generał Józef Haller i szef Sztabu Frontu płk Nieniewski. Przedstawione powyżej wyrazy uznania kierowane do oficerów i marynarzy batalionu zachęcały ich do potęgowania swoich wysiłków na rzecz urządzenia się w nowym miejscu dyslokacji. Stan osobowy batalionu, składający się w dużym stopniu z ludzi, którzy polskie morze widzieli po raz pierwszy, spotkał się na
i brakami, a chętną i doskonałą postawą, karnością i zuchowatością zjednał sobie jednomyślne uznanie. Wyrażam kapitanowi Jacyniczowi, Jego oficerom i żołnierzom za trudną pracę, pochwałę i szczególne uznanie w imieniu służby"53.<br>Podobnie wysoko ocenili batalion w swoich rozkazach oraz wystąpieniach przed podległą kadrą oficerską - dowódca Frontu Pomorskiego generał Józef Haller i szef Sztabu Frontu płk Nieniewski. Przedstawione powyżej wyrazy uznania kierowane do oficerów i marynarzy batalionu zachęcały ich do potęgowania swoich wysiłków na rzecz urządzenia się w nowym miejscu dyslokacji. Stan osobowy batalionu, składający się w dużym stopniu z ludzi, którzy polskie morze widzieli po raz pierwszy, spotkał się na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego