Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
europejskich, z którymi - z każdym w inny sposób - los związał szwajcarskiego przyrodnika. Ośrodkiem tych obchodów stało się Berno. Tu Haller się urodził. Miasto to przyciągało go z nieprzepartą mocą, gdy żył na obczyźnie. Tutaj powrócił, by mu służyć. Tu wreszcie zmarł i tu został pochowany. Zrządzeniem losu i historii przywiązanie Hallera do Berna nie było odwzajemnione. Biografowie Hallera dobrze znają wielokrotnie pojmowane przezeń próby poświęcenia swych umiejętności i swego talentu służbie państwowej, nigdy w istocie należycie przez Berno nie wykorzystanych. Oni też często pomijają wstydliwym milczeniem fakt, iż nie jest znane miejsce wiecznego spoczynku największego uczonego szwajcarskiego. Gdy bowiem na początku
europejskich, z którymi - z każdym w inny sposób - los związał szwajcarskiego przyrodnika. Ośrodkiem tych obchodów stało się Berno. Tu Haller się urodził. Miasto to przyciągało go z nieprzepartą mocą, gdy żył na obczyźnie. Tutaj powrócił, by mu służyć. Tu wreszcie zmarł i tu został pochowany. Zrządzeniem losu i historii przywiązanie Hallera do Berna nie było odwzajemnione. Biografowie Hallera dobrze znają wielokrotnie pojmowane przezeń próby poświęcenia swych umiejętności i swego talentu służbie państwowej, nigdy w istocie należycie przez Berno nie wykorzystanych. Oni też często pomijają wstydliwym milczeniem fakt, iż nie jest znane miejsce wiecznego spoczynku największego uczonego szwajcarskiego. Gdy bowiem na początku
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego