Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
dziedziny twórczej działalności Hallera i towarzyszące jej różne formy pisarstwa: listy, dzienniki, rozprawy, wielotomowe traktaty, poezje, powieści i i pisma apologetyczne. Pragnąc spotęgować wrażenie bliskości w obcowaniu z myślą Hallerową, organizatorzy wystawy położyli nacisk na eksponowanie spuścizny rękopiśmiennej. Wśród licznych rękopisów znalazł się również jeden z tomów słynnych Elementaz poprawkami Hallera. Wystawę ozdobiły portrety, popiersia Hallera, nadsyłane mu dyplomy różnych europejskich towarzystw naukowych i akademii, arkusze zielniki, preparaty anatomiczne i przyrządy, m.in. własny jego mikroskop. Wydano także katalog wystawy, który dzięki starannemu opracowaniu stał się dodatkowym źródłem wiedzy o Hallerze. Obejmuje on opis 160 eksponatów w kilkunastu działach, każdy zaś
dziedziny twórczej działalności Hallera i towarzyszące jej różne formy pisarstwa: listy, dzienniki, rozprawy, wielotomowe traktaty, poezje, powieści i i pisma apologetyczne. Pragnąc spotęgować wrażenie bliskości w obcowaniu z myślą Hallerową, organizatorzy wystawy położyli nacisk na eksponowanie spuścizny rękopiśmiennej. Wśród licznych rękopisów znalazł się również jeden z tomów słynnych <hi rend="italic">Elementa</hi>z poprawkami Hallera. Wystawę ozdobiły portrety, popiersia Hallera, nadsyłane mu dyplomy różnych europejskich towarzystw naukowych i akademii, arkusze zielniki, preparaty anatomiczne i przyrządy, m.in. własny jego mikroskop. Wydano także katalog wystawy, który dzięki starannemu opracowaniu stał się dodatkowym źródłem wiedzy o Hallerze. Obejmuje on opis 160 eksponatów w kilkunastu działach, każdy zaś
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego