Typ tekstu: Książka
Autor: Bendyk Edwin
Tytuł: Zatruta studnia
Rok: 2002
szansę odbudowy stosunków społecznych na nowych zasadach. Innym ważnym czynnikiem jest technologia, a zwłaszcza dostęp do wspomnianych wcześniej w Zatrutej studni technologii wolności - narzędzi komunikacji umożliwiających nieskrępowaną ekspresję i porozumiewanie się twórczym jednostkom.

Technologie wolności
Narzędziem szczególnym, wręcz rewolucjonizującym sposób komunikacji międzyludzkiej są sieci teleinformatyczne, których popularnym symbolem jest oczywiście Internet. O wyjątkowości Internetu decydują trzy cechy tego medium, wskazane wyraźnie przez Derricka de Kerckhove'a, ucznia Marshalla McLuhana, w Inteligencji otwartej. Otóż Internet (czy w ogóle sieci teleinformatyczne) charakteryzuje się hipertekstowością, interaktywnością i komunikacyjnością. Hipertekstowość oznacza, że treści dostępne w różnych, rozsianych po całym świecie bazach danych połączone są systemem aktywnych
szansę odbudowy stosunków społecznych na nowych zasadach. Innym ważnym czynnikiem jest technologia, a zwłaszcza dostęp do wspomnianych wcześniej w Zatrutej studni technologii wolności - narzędzi komunikacji umożliwiających nieskrępowaną ekspresję i porozumiewanie się twórczym jednostkom.&lt;/&gt; <br><br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;Technologie wolności&lt;/&gt;<br>Narzędziem szczególnym, wręcz rewolucjonizującym sposób komunikacji międzyludzkiej są sieci teleinformatyczne, których popularnym symbolem jest oczywiście Internet. O wyjątkowości Internetu decydują trzy cechy tego medium, wskazane wyraźnie przez Derricka de Kerckhove'a, ucznia Marshalla McLuhana, w Inteligencji otwartej. Otóż Internet (czy w ogóle sieci teleinformatyczne) charakteryzuje się hipertekstowością, interaktywnością i komunikacyjnością. Hipertekstowość oznacza, że treści dostępne w różnych, rozsianych po całym świecie bazach danych połączone są systemem aktywnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego