Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 02.05
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
Tor Vergata helikopterem. W orędziu do ludzi pracy apelował o światową solidarność, o pomoc dla bezrobotnych, a także o wsparcie najbiedniejszych państw. Jan Paweł II powiedział, że nowe technologie, komputeryzacja, rozwój komunikacji stwarzają ludziom pracy nowe możliwości, ale jednocześnie są przyczyną nowych problemów, takich jak wzrost bezrobocia, nierówny podział dóbr.

- Konieczne jest zaangażowanie nas wszystkich na rzecz rozwiązania tych problemów - powiedział papież. - Dotyczy to właścicieli i dyrektorów zakładów pracy, finansistów, rzemieślników, handlowców i robotników. Wszyscy muszą działać tak, by system ekonomiczny nie przeciwstawiał się podstawowym wartościom, jakimi są: wyższość pracy nad kapitałem i wyższość wspólnego dobra nad dobrem jednostki. Człowiek jest
Tor Vergata&lt;/name&gt; helikopterem. W orędziu do ludzi pracy apelował o światową solidarność, o pomoc dla bezrobotnych, a także o wsparcie najbiedniejszych państw. &lt;name type="person"&gt;Jan Paweł II&lt;/name&gt; powiedział, że nowe technologie, komputeryzacja, rozwój komunikacji stwarzają ludziom pracy nowe możliwości, ale jednocześnie są przyczyną nowych problemów, takich jak wzrost bezrobocia, nierówny podział dóbr.<br><br>- Konieczne jest zaangażowanie nas wszystkich na rzecz rozwiązania tych problemów - powiedział papież. - Dotyczy to właścicieli i dyrektorów zakładów pracy, finansistów, rzemieślników, handlowców i robotników. Wszyscy muszą działać tak, by system ekonomiczny nie przeciwstawiał się podstawowym wartościom, jakimi są: wyższość pracy nad kapitałem i wyższość wspólnego dobra nad dobrem jednostki. Człowiek jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego