Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Powszechny
Nr: 47
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1994
głębsze rozważenie tajemnic Jego Wcielenia i narodzin; wiara w Niego jako konieczny warunek zbawienia", zaś "Najświętszą Maryję Pannę w pierwszym roku będziemy kontemplować w tajemnicy Jej Boskiego Macierzyństwa". Rok 1998 poświęcony będzie Duchowi Świętemu (i tu "ponowne odkrycie obecności Ducha Świętego, który działa w Kościele; ponowne odkrycie teologalnej cnoty nadziei". "Konieczne jest - pisze Papież - podkreślenie i głębsze rozeznanie znaków nadziei, dostrzegalnych u schyłku obecnego stulecia mimo cieni, które często je zakrywają przed naszym wzrokiem"; w życiu społecznym są to osiągnięcia nauki i techniki, poczucie odpowiedzialności za środowisko, dążenie do przywrócenia pokoju i sprawiedliwości; w życiu Kościoła zaś "tymi znakami są: uważniejsze
głębsze rozważenie tajemnic Jego Wcielenia i narodzin; wiara w Niego jako konieczny warunek zbawienia", zaś "Najświętszą Maryję Pannę w pierwszym roku będziemy kontemplować w tajemnicy Jej Boskiego Macierzyństwa". Rok 1998 poświęcony będzie Duchowi Świętemu (i tu "ponowne odkrycie obecności Ducha Świętego, który działa w Kościele; ponowne odkrycie <orig>teologalnej</> cnoty nadziei". "Konieczne jest - pisze Papież - podkreślenie i głębsze rozeznanie znaków nadziei, dostrzegalnych u schyłku obecnego stulecia mimo cieni, które często je zakrywają przed naszym wzrokiem"; w życiu społecznym są to osiągnięcia nauki i techniki, poczucie odpowiedzialności za środowisko, dążenie do przywrócenia pokoju i sprawiedliwości; w życiu Kościoła zaś "tymi znakami są: uważniejsze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego