Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
się kandydat francuski - HENRYK WALEZY. Kilka dni później posłowie przyszłego monarchy zaprzysięgli w jego imieniu uchwalone przed elekcją postanowienia ogólne (artykuły henrykowskie) oraz osobiste zobowiązania elekta (pacta conventa).
Wybrano też poselstwo, które miało udać się do Paryża, aby oficjalnie zawiadomić księcia francuskiego o wyborze na króla Rzeczypospolitej - Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego, odebrać od niego przysięgę, potwierdzającą przyjęcie uchwał elekcyjnych (artykułów i paktów), oraz możliwie szybko sprowadzić go do Rzeczypospolitej.

Pierwsza elekcja - i za jej przykładem wszystkie następne - była elekcją wolną (viritim, czyli "mąż w męża", por. s. 89) co oznaczało, że mogła w niej uczestniczyć cała szlachta.

Pole elekcyjne ogrodzono
się kandydat francuski - HENRYK WALEZY. Kilka dni później posłowie przyszłego monarchy zaprzysięgli w jego imieniu uchwalone przed elekcją postanowienia ogólne (artykuły henrykowskie) oraz osobiste zobowiązania elekta (pacta conventa).<br>Wybrano też poselstwo, które miało udać się do Paryża, aby oficjalnie zawiadomić księcia francuskiego o wyborze na króla Rzeczypospolitej - Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego, odebrać od niego przysięgę, potwierdzającą przyjęcie uchwał elekcyjnych (artykułów i paktów), oraz możliwie szybko sprowadzić go do Rzeczypospolitej.<br><br>Pierwsza elekcja - i za jej przykładem wszystkie następne - była elekcją wolną (viritim, czyli "mąż w męża", por. s. 89) co oznaczało, że mogła w niej uczestniczyć cała szlachta.<br><br>Pole elekcyjne ogrodzono
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego