Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 03.30
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
przykład zwiększać nasze możliwości obronne, aby w razie potrzeby przyjść z pomocą któremuś z naszych sąsiadów. Członkostwo w NATO oznacza również konieczność utrzymywania wysokich standardów w ochronie praw człowieka i przestrzeganiu zasad praworządności.
NOT. JAPNATO tworzy już 26 państw. Waszyngton popiera dążenie wejścia do sojuszu także Albanii, Chorwacji i Macedonii. - Drzwi do NATO pozostaną otwarte, dopóki cała Europa nie zostanie zjednoczona w wolności i pokoju - podkreślał Bush.
Minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziński stwierdził, że obecne poszerzenie to triumf polskiego stanowiska otwartych drzwi. - Dopóki są zagrożenia, sojusz jest potrzebny - oświadczył, dodając, że przyjęcie aż siedmiu nowych państw to realizacja najbardziej optymistycznego
przykład zwiększać nasze możliwości obronne, aby w razie potrzeby przyjść z pomocą któremuś z naszych sąsiadów. Członkostwo w NATO oznacza również konieczność utrzymywania wysokich standardów w ochronie praw człowieka i przestrzeganiu zasad praworządności.&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br>&lt;au&gt;NOT. JAP&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div1&gt;<br><br>&lt;name type="org"&gt;NATO&lt;/&gt; tworzy już 26 państw. &lt;name type="place"&gt;Waszyngton&lt;/&gt; popiera dążenie wejścia do sojuszu także &lt;name type="place"&gt;Albanii&lt;/&gt;, &lt;name type="place"&gt;Chorwacji&lt;/&gt; i &lt;name type="place"&gt;Macedonii&lt;/&gt;. &lt;q&gt;&lt;transl&gt;- Drzwi do NATO pozostaną otwarte, dopóki cała Europa nie zostanie zjednoczona w wolności i pokoju&lt;/&gt;&lt;/&gt; - podkreślał &lt;name type="person"&gt;Bush&lt;/&gt;.<br>Minister obrony narodowej &lt;name type="person"&gt;Jerzy Szmajdziński&lt;/&gt; stwierdził, że obecne poszerzenie to triumf polskiego stanowiska otwartych drzwi. &lt;q&gt;- Dopóki są zagrożenia, sojusz jest potrzebny&lt;/&gt; - oświadczył, dodając, że przyjęcie aż siedmiu nowych państw to realizacja najbardziej optymistycznego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego