Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie Warszawy
Nr: 77
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
Warszawskiego,
- mgr Jan Karpiński, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Oświaty i Wychowania,
- mgr Irena Rapacka, dyrektor Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Warszawie.
Można też przesyłać pytania listowne, pod adresem: Redakcja "tycia Warszawy", ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: "Co dalej ósmoklasisto?".


NOTATKI Z WIEJSKIEJ
- Marnotrawstwo i niegospodarność
- Skargi i wnioski
- Kadry dla gospodarki żywnościowej
- Lepsza opłacalność produkcji rolnej
(P)
Cztery komisje sejmowe obradowały w środę. Zwalczanie marnotrawstwa i niegospodarności było tematem posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości. Komisja Pracy i Spraw Specjalnych wzięła na wokandę skargi i wnioski, przekazywane przez wyborców do Sejmu i
Warszawskiego, <br>- &lt;hi&gt;mgr Jan Karpiński&lt;/hi&gt;, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Oświaty i Wychowania,<br> - &lt;hi&gt;mgr Irena Rapacka&lt;/hi&gt;, dyrektor Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Warszawie.<br>Można też przesyłać pytania listowne, pod adresem: Redakcja "tycia Warszawy", ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: "Co dalej ósmoklasisto?".<br>&lt;gap&gt;&lt;/div&gt;<br><br>&lt;page nr=2&gt; &lt;div&gt;&lt;tit&gt;NOTATKI Z WIEJSKIEJ&lt;/tit&gt;<br>- Marnotrawstwo i niegospodarność <br>- Skargi i wnioski <br>- Kadry dla gospodarki żywnościowej <br>- Lepsza opłacalność produkcji rolnej <br>&lt;au&gt;(P)&lt;/au&gt; <br>Cztery komisje sejmowe obradowały w środę. Zwalczanie marnotrawstwa i niegospodarności było tematem posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości. Komisja Pracy i Spraw Specjalnych wzięła na wokandę skargi i wnioski, przekazywane przez wyborców do Sejmu i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego