Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
ostatnia), musisz sprawić, aby program zaczął się zajmować właśnie nią. Dlatego też:
1. Naciśnięciem klawiszy [F1], [F3] wybierz polecenie Czcionki|Zmień czcionkę - na ekranie pojawi się lista dostępnych czcionek, z pustą, niezdefiniowaną pozycją, której towarzyszyć będzie widok poszczególnych znaków w kroju, przedstawiony w prawym dolnym rogu ekranu (rysunek 25-1).
2. Naciskając klawisze [Strzałka w górę] lub [Strzałka w dół] zaznacz wiersz zawierający cyfry zamiast nazwy czcionki (zostanie wtedy wyświetlony w inwersji), a następnie potwierdź wybór naciśnięciem klawisza [Enter].Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, abyś zaczął tworzyć obraz poszczególnych liter.

Jak sobie ułatwić życie?

Zaprojektowałeś już "O" jak "Oskar"? No
ostatnia), musisz sprawić, aby program zaczął się zajmować właśnie nią. Dlatego też:<br>1. Naciśnięciem klawiszy [F1], [F3] wybierz polecenie Czcionki|Zmień czcionkę - na ekranie pojawi się lista dostępnych czcionek, z pustą, niezdefiniowaną pozycją, której towarzyszyć będzie widok poszczególnych znaków w kroju, przedstawiony w prawym dolnym rogu ekranu (rysunek 25-1).<br>2. Naciskając klawisze [Strzałka w górę] lub [Strzałka w dół] zaznacz wiersz zawierający cyfry zamiast nazwy czcionki (zostanie wtedy wyświetlony w inwersji), a następnie potwierdź wybór naciśnięciem klawisza [Enter].<br><br><br><br>Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, abyś zaczął tworzyć obraz poszczególnych liter.<br><br>Jak sobie ułatwić życie?<br><br>Zaprojektowałeś już "O" jak "Oskar"? No
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego