Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
dostępność alkoholu.
Proces kształtowania instrumentów taktyki alkoholowej, za pomocą których dąży się do ograniczenia problemów związanych z piciem podlega rozmaitym wpływom. Z jednej strony wpływ ten kształtuje przemysł alkoholowy, a z drugiej grupy interesów, które zwracają uwagę na pojawienie się jakiegoś problemu bądź rosnące zagrożenie jakiejś grupy społecznej tym problemem. Nie bez znaczenia pozostają również takie czynniki jak: ewaluacja poprzednich rozwiązań, akcje polityków i administracji państwowej (Giesbrecht i in., 2001).
Równolegle do zmian legislacyjnych zmieniają się opinie społeczeństwa na temat polityki wobec alkoholu. Celem tego opracowanie jest prześledzenie owych zmian w okresie 1992-2001.

METODA
Analizą zostały objęte wyniki trzech badań ogólnopolskich przeprowadzonych
dostępność alkoholu.<br> Proces kształtowania instrumentów taktyki alkoholowej, za pomocą których dąży się do ograniczenia problemów związanych z piciem podlega rozmaitym wpływom. Z jednej strony wpływ ten kształtuje przemysł alkoholowy, a z drugiej grupy interesów, które zwracają uwagę na pojawienie się jakiegoś problemu bądź rosnące zagrożenie jakiejś grupy społecznej tym problemem. Nie bez znaczenia pozostają również takie czynniki jak: ewaluacja poprzednich rozwiązań, akcje polityków i administracji państwowej (Giesbrecht i in., 2001). <br>Równolegle do zmian legislacyjnych zmieniają się opinie społeczeństwa na temat polityki wobec alkoholu. Celem tego opracowanie jest prześledzenie owych zmian w okresie 1992-2001.<br><br>&lt;tit&gt;METODA&lt;/&gt;<br>Analizą zostały objęte wyniki trzech badań ogólnopolskich przeprowadzonych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego