Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
opinii Ignacego Chrzanowskiego, „nie ma w sobie prawdy życiowej", ponieważ nie opisuje żadnej prawdy. Jest bezkształtnym zlepkiem „różnych pierwiastków ciemnoty i wstecznictwa nie jednej jakiejś określonej epoki i nie jednego określonego miejsca". Zdaniem tegoż dzieło to sytuuje się znacznie poniżej innych pism satyrycznych Potockiego, którym przyznaje dużą rangę. Przeciwnie Emil Kipa – uważa je za ukoronowanie konsekwentnie prowadzonej walki Potockiego ze wstecznictwem, za najbardziej dobitny wyraz jego liberalnych przekonań. Badaczowi temu zawdzięczamy kolejną obserwację dotyczącą ciągłości myśli i stylu w twórczości Potockiego, która prowadzi od Listów polskich, pisanych w 1786 r. do Podróży opublikowanej w roku 1820. Jest to
opinii Ignacego Chrzanowskiego, „nie ma w sobie prawdy życiowej", ponieważ nie opisuje żadnej prawdy. Jest bezkształtnym zlepkiem „różnych pierwiastków ciemnoty i wstecznictwa nie jednej jakiejś określonej epoki i nie jednego określonego miejsca". Zdaniem tegoż dzieło to sytuuje się znacznie poniżej innych pism satyrycznych Potockiego, którym przyznaje dużą rangę. Przeciwnie Emil Kipa – uważa je za ukoronowanie konsekwentnie prowadzonej walki Potockiego ze wstecznictwem, za najbardziej dobitny wyraz jego liberalnych przekonań. Badaczowi temu zawdzięczamy kolejną obserwację dotyczącą ciągłości myśli i stylu w twórczości Potockiego, która prowadzi od Listów polskich, pisanych w 1786 r. do Podróży opublikowanej w roku 1820. Jest to
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego