Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Z pola walki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1964
tym ich wyrobieniu politycznemu".
Zjazd wybrał nowy Zarząd Główny. Na skutek braku dostatecznych materiałów źródłowych nie sposób w pełni ustalić jego składu. Z przekazów pośrednich (wspomnienia) wnosić można, że weszli doń: Adam Chądzyński jako przewodniczący, Edward Pepłowski, Witold Wolski, Stanisław Arczyński, Władysław Malangiewicz, Walenty Michalak, Jan Stanisława Jankowski, prawdopodobnie Marian Rapacki, a także Adam Radlicki i Antoni Kaczorowski.
Wrześniowy Zjazd NZR i jego uchwały wywołały stosunkowo szeroki oddźwięk opinii publicznej. Podkreślano zgodnie, że zerwanie z ND odbyło się w związku z niechęcią robotników enzeterowców do jej polityki jawnie ugodowej i procarskiej. Jest rzeczą zastanawiającą, że otrzeźwienie enzeterowskich mas robotniczych po doświadczeniach
tym ich wyrobieniu politycznemu".<br>Zjazd wybrał nowy Zarząd Główny. Na skutek braku dostatecznych materiałów źródłowych nie sposób w pełni ustalić jego składu. Z przekazów pośrednich (wspomnienia) wnosić można, że weszli doń: Adam Chądzyński jako przewodniczący, Edward Pepłowski, Witold Wolski, Stanisław Arczyński, Władysław Malangiewicz, Walenty Michalak, Jan Stanisława Jankowski, prawdopodobnie Marian Rapacki, a także Adam Radlicki i Antoni Kaczorowski.<br>Wrześniowy Zjazd NZR i jego uchwały wywołały stosunkowo szeroki oddźwięk opinii publicznej. Podkreślano zgodnie, że zerwanie z ND odbyło się w związku z niechęcią robotników enzeterowców do jej polityki jawnie ugodowej i procarskiej. Jest rzeczą zastanawiającą, że otrzeźwienie enzeterowskich mas robotniczych po doświadczeniach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego