Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Postęp Fizyki
Nr: 21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1970
pomiarach z bardzo dobrą zdolnością rozdzielczą ujawniają mikrostrukturę, a pomiary z gorszą zdolnością rozdzielczą - makrostrukturę przekroju czynnego.
Mikrostruktura przekroju czynnego znalazła swoje wyjaśnienia na gruncie teorii jądra złożonego sformułowanej przez Nielsa Bohra [1].
Rezonanse w makrostrukturze wyjaśnione zostały przez Feshbacha, Portera i Wiesskopfa [2] jako rezonanse w zespolonej jamie potencjalnej. Rezonanse te są kontynuacją stanów modelu powłokowego w obszarze dodatnich energii i są przejawem ruchu jednocząstkowego.
Ażeby prześledzić wzajemne zależności między mikro- a makrostrukturą przekroju czynnego reakcji jądrowych będziemy dla prostoty zajmować się jedynie elastycznym rozpraszaniem neutronów na jądrach.
W części drugie przytoczymy postać amplitudy elastycznego rozpraszania neutronów na zespolonej jamie
pomiarach z bardzo dobrą zdolnością rozdzielczą ujawniają mikrostrukturę, a pomiary z gorszą zdolnością rozdzielczą - makrostrukturę przekroju czynnego.<br>Mikrostruktura przekroju czynnego znalazła swoje wyjaśnienia na gruncie teorii jądra złożonego sformułowanej przez Nielsa &lt;tit&gt;Bohra&lt;/&gt; [1].<br>Rezonanse w makrostrukturze wyjaśnione zostały przez Feshbacha, Portera i Wiesskopfa [2] jako rezonanse w zespolonej jamie potencjalnej. Rezonanse te są kontynuacją stanów modelu powłokowego w obszarze dodatnich energii i są przejawem ruchu jednocząstkowego.<br>Ażeby prześledzić wzajemne zależności między mikro- a makrostrukturą przekroju czynnego reakcji jądrowych będziemy dla prostoty zajmować się jedynie elastycznym rozpraszaniem neutronów na jądrach.<br>W części drugie przytoczymy postać amplitudy elastycznego rozpraszania neutronów na zespolonej jamie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego