Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
srebrnej zastawy, Bogiem a prawdą wcale skromnej". Na usprawiedliwienie naszych przodków dodajmy, że była ona wypożyczona u bogatych gdańszczan, i to pod gruby zastaw.
Ukarane rozpustne bachorzęta Pochwale za rzeczy dla nas oczywiste towarzyszyła aprobata czynów, które dziś określilibyśmy jako ze wszech miar naganne. Znajdowano je dość często na kartach Starego Testamentu, księgi pełnej zresztą mało budujących moralnie scen. Dlatego też Bogusław Radziwiłł, zalecając w testamencie (1667) córce Karolinie codzienną lekturę Biblii, pisał równocześnie: "A że w Starym Zakonie są niektóre rozdziały, których skromność panieńska czytać zabrania, te opuszczać". Inna sprawa, że w rozumieniu księcia należały do nich zapewne opisy gwałtów czy
srebrnej zastawy, Bogiem a prawdą wcale skromnej". Na usprawiedliwienie naszych przodków dodajmy, że była ona wypożyczona u bogatych gdańszczan, i to pod gruby zastaw.<br>Ukarane rozpustne bachorzęta Pochwale za rzeczy dla nas oczywiste towarzyszyła aprobata czynów, które dziś określilibyśmy jako ze wszech miar naganne. Znajdowano je dość często na kartach Starego Testamentu, księgi pełnej zresztą mało budujących moralnie scen. Dlatego też Bogusław Radziwiłł, zalecając w testamencie (1667) córce Karolinie codzienną lekturę Biblii, pisał równocześnie: "A że w Starym Zakonie są niektóre rozdziały, których skromność panieńska czytać zabrania, te opuszczać". Inna sprawa, że w rozumieniu księcia należały do nich zapewne opisy gwałtów czy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego