Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Fronda
Nr: 9.10
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
Ewangelie przede wszystkim w opisach Męki Chrystusa: Chrystus został przez ówczesnych przywódców judaizmu skazany na śmierć za to, że "sam siebie uczynił Synem Bożym" (J 19,7; por. także Mt 26, 59-68; Mk 14, 60-65; Łk 22, 66-71). Tymczasem przekonanie, że Jezus z Nazaretu jest zapowiedzianym w Starym Testamencie Zbawicielem i Synem Bożym, stanowi absolutną podstawę chrześcijaństwa. Za tę prawdę został ukrzyżowany sam Chrystus, za nią też ponieśli męczeństwo Apostołowie i za nimi zastępy chrześcijan wszystkich wieków, od więzień jerozolimskich (por. Dz 4, 1-3; 5, 17n.33.40; 7, 58;8, 1) aż do łagrów sowieckich. Ciekawym przypadkiem
Ewangelie przede wszystkim w opisach Męki Chrystusa: Chrystus został przez ówczesnych przywódców judaizmu skazany na śmierć za to, że "sam siebie uczynił Synem Bożym" (J 19,7; por. także Mt 26, 59-68; Mk 14, 60-65; Łk 22, 66-71). Tymczasem przekonanie, że Jezus z Nazaretu jest zapowiedzianym w Starym Testamencie Zbawicielem i Synem Bożym, stanowi absolutną podstawę chrześcijaństwa. Za tę prawdę został ukrzyżowany sam Chrystus, za nią też ponieśli męczeństwo Apostołowie i za nimi zastępy chrześcijan wszystkich wieków, od więzień jerozolimskich (por. Dz 4, 1-3; 5, 17n.33.40; 7, 58;8, 1) aż do łagrów sowieckich. Ciekawym przypadkiem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego