Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
Kopalnie i zakłady wzbogacania kopalin


Według cytowanego już Rocznika Statystycznego wody dołowe powstają tylko w trzech województwach. Na województwo śląskie przypada ich ponad 85%, na województwo podkarpackie 9% i na województwo małopolskie pozostałe 5%.
Jednostkowa ilość wód dołowych w kopalniach Donbasu jest podobna do ich ilości w Zagłębiu Górnośląskim i wynosi ok. 3 m3/t. W Niemczech wraz z wydobyciem
Kopalnie i zakłady wzbogacania kopalin&lt;/&gt;<br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br><br>Według cytowanego już Rocznika Statystycznego wody dołowe powstają tylko w trzech województwach. Na województwo śląskie przypada ich ponad 85%, na województwo podkarpackie 9% i na województwo małopolskie pozostałe 5%.<br>Jednostkowa ilość wód dołowych w kopalniach Donbasu jest podobna do ich ilości w Zagłębiu Górnośląskim i wynosi ok. 3 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/t. W Niemczech wraz z wydobyciem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego