Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
rokiem 2020, a być może 2030.

4.8.2. Reakcje zimnej syntezy (zimna fuzja)

Reakcje syntezy jądrowej mogą zachodzić także w niskich temperaturach; rozróżniamy dwa takie przypadki. Oba zachodzą na skutek zniekształcenia bariery kulombowskiej.
Pierwszy z nich polega na zgnieceniu bariery pod wpływem bardzo wielkiego ciśnienia (reakcje piknojądrowe lub piezojądrowe). Szybkość tych reakcji zależy od gęstości materii, mogą one zachodzić przy olbrzymich gęstościach większych od ((...)). Obserwuje się je tylko w niektórych gwiazdach.
Drugi przypadek syntezy, zachodzącej przy zwykłych temperaturach i gęstościach, oparty jest na występowaniu tzw. atomów mionowych. Miony oddziałują tylko przez siły słabego oddziaływania, mogą więc przebywać dość długo w
rokiem 2020, a być może 2030.<br><br>&lt;tit&gt;4.8.2. Reakcje zimnej syntezy (zimna fuzja)&lt;/&gt;<br><br> Reakcje syntezy jądrowej mogą zachodzić także w niskich temperaturach; rozróżniamy dwa takie przypadki. Oba zachodzą na skutek zniekształcenia bariery kulombowskiej.<br> Pierwszy z nich polega na zgnieceniu bariery pod wpływem bardzo wielkiego ciśnienia (reakcje piknojądrowe lub piezojądrowe). Szybkość tych reakcji zależy od gęstości materii, mogą one zachodzić przy olbrzymich gęstościach większych od ((...)). Obserwuje się je tylko w niektórych gwiazdach.<br> Drugi przypadek syntezy, zachodzącej przy zwykłych temperaturach i gęstościach, oparty jest na występowaniu tzw. atomów mionowych. Miony oddziałują tylko przez siły słabego oddziaływania, mogą więc przebywać dość długo w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego