Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
cyfr, gdy zgaśnie - sterują ruchem kursora. Jak włączać i wyłączać tę lampkę? Klawiszem [Num Lock]. Jedno naciśnięcie [Num Lock] zapala światło, ponowne - gasi, kolejne - zapala, następne - gasi, znowu zapala, znowu gasi, zapala, gasi... Aaa, kotki dwa, szare bure...
Poniższa tabela przedstawia wszystkie akrobacje klawiszowe, zamieniające kursor w średnio wygłodzoną pchłę.

Tabela 4-1. Klawisze umożliwiające zmianę położenia kursora
Klawisze Sposób działania
[Strzałka w lewo] Przemieszcza kursor do poprzedniego znaku.
[Strzałka w prawo] Przemieszcza kursor do następnego znaku.
[Strzałka w górę] Przemieszcza kursor do poprzedniego wiersza.
[Strzałka w dół] Przemieszcza kursor do następnego wiersza.
[Home] Przemieszcza kursor na początek bieżącego wiersza.
[End
cyfr, gdy zgaśnie - sterują ruchem kursora. Jak włączać i wyłączać tę lampkę? Klawiszem [Num Lock]. Jedno naciśnięcie [Num Lock] zapala światło, ponowne - gasi, kolejne - zapala, następne - gasi, znowu zapala, znowu gasi, zapala, gasi... Aaa, kotki dwa, szare bure...<br>Poniższa tabela przedstawia wszystkie akrobacje klawiszowe, zamieniające kursor w średnio wygłodzoną pchłę.<br><br>Tabela 4-1. Klawisze umożliwiające zmianę położenia kursora<br>Klawisze Sposób działania<br>[Strzałka w lewo] Przemieszcza kursor do poprzedniego znaku.<br>[Strzałka w prawo] Przemieszcza kursor do następnego znaku.<br>[Strzałka w górę] Przemieszcza kursor do poprzedniego wiersza.<br>[Strzałka w dół] Przemieszcza kursor do następnego wiersza.<br>[Home] Przemieszcza kursor na początek bieżącego wiersza.<br>[End
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego