Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Dziennik Polski
Nr: 10/7
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1998
programy księgowo-finansowe.
- Z uwagi na zagrożenie wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu systemów informatycznych w związku z datą 1 stycznia 2000 r. zwanym "problemem roku 2000", mając na względzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku papierów wartościowych oraz ochronę inwestorów, Komisja podjęła uchwałę zobowiązującą instytucje rynku kapitałowego: Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Centralną Tabelę Ofert, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, emitentów, towarzystwa funduszy powierniczych, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską, banki prowadzące rachunki papierów wartościowych i depozytariuszy do podjęcia stosownych działań w celu zapobieżenia pojawienia się negatywnych skutków związanych z "problemem roku 2000" - czytamy w komunikacie KPWiG.
(Ł.K.)


Pozostawić
programy księgowo-finansowe.<br>&lt;q&gt;- Z uwagi na zagrożenie wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu systemów informatycznych w związku z datą 1 stycznia 2000 r. zwanym "problemem roku 2000", mając na względzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku papierów wartościowych oraz ochronę inwestorów, Komisja podjęła uchwałę zobowiązującą instytucje rynku kapitałowego: Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Centralną Tabelę Ofert, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, emitentów, towarzystwa funduszy powierniczych, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską, banki prowadzące rachunki papierów wartościowych i depozytariuszy do podjęcia stosownych działań w celu zapobieżenia pojawienia się negatywnych skutków związanych z "problemem roku 2000"&lt;/&gt; - czytamy w komunikacie KPWiG.<br>&lt;au&gt;(Ł.K.)&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news"&gt;<br>&lt;tit&gt;Pozostawić
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego