Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
punkt określający położenie przewodu będzie przesunięty w stosunku do rzeczywistego położenia o wielkość . Wielkość zależna jest więc od kąta wychylenia osi anteny od pionu oraz od głębokości położenia przewodu g. Przesunięcie to obliczamy ze wzoru

Wartości popełnianych błędów w zależności od kąta i głębokości g przedstawiono w tablicy 2.7.

Tablica 2.7
Wartości błędu w zależności od kąta odchylenia osi anteny odbiornika od pionu

Odchylenie od położenia nominalnego 45&730; podczas ustalania głębokości przewodu
Głębokość przewodu zostanie wyznaczona bezbłędnie, gdy antena odbiornika będzie pochylona pod kątem 45&730; w stosunku do uchwytu, który musi znajdować się w pozycji pionowej (rys. 2.89
punkt określający położenie przewodu będzie przesunięty w stosunku do rzeczywistego położenia o wielkość &lt;gap&gt;. Wielkość &lt;gap&gt; zależna jest więc od kąta wychylenia osi anteny od pionu oraz od głębokości położenia przewodu &lt;HI rend="italic"&gt;g&lt;/HI&gt;. Przesunięcie to obliczamy ze wzoru<br>&lt;gap&gt;<br>Wartości popełnianych błędów w zależności od kąta &lt;gap&gt; i głębokości &lt;HI rend="italic"&gt;g&lt;/HI&gt; przedstawiono w tablicy 2.7.<br><br>Tablica 2.7<br>Wartości błędu &lt;gap&gt; w zależności od kąta odchylenia osi anteny odbiornika od pionu<br>&lt;gap&gt;<br>&lt;tit&gt;Odchylenie od położenia nominalnego 45&730; podczas ustalania głębokości przewodu&lt;/&gt;<br>Głębokość przewodu zostanie wyznaczona bezbłędnie, gdy antena odbiornika będzie pochylona pod kątem 45&730; w stosunku do uchwytu, który musi znajdować się w pozycji pionowej (rys. 2.89
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego