Typ tekstu: Książka
Autor: Bartosz Grzegorz
Tytuł: Druga twarz tlenu
Rok: 1995
mający wyższy potencjał normalny redoks będzie utleniaczem, a układ mający niższy potencjał redoks - reduktorem. W zasadzie, ponieważ reakcja będzie przebiegać do osiągnięcia stanu równowagi, zdefiniowanego przez stałą równowagi reakcji.
Jeśli potencjał normalny układu utleniającego jest wyższy od potencjału normalnego układu redukującego, oznacza to, że lewa strona równania ma wartość dodatnią. Taką samą wartość musi mieć prawa strona równania, a więc musi być K 1. Oznacza to, że w stanie równowagi iloczyn stężeń produktów reakcji musi być większy od iloczynu stężeń substratów, tyle razy ile wynosi wartość stałej równowagi reakcji (zależna od wartości różnicy potencjałów redoks) i reakcja biegnie dopóty, dopóki ten stosunek
mający wyższy potencjał normalny redoks będzie utleniaczem, a układ mający niższy potencjał redoks - reduktorem. W zasadzie, ponieważ reakcja będzie przebiegać do osiągnięcia stanu równowagi, zdefiniowanego przez stałą równowagi reakcji. &lt;gap&gt;<br>Jeśli potencjał normalny układu utleniającego jest wyższy od potencjału normalnego układu redukującego, oznacza to, że lewa strona równania ma wartość dodatnią. Taką samą wartość musi mieć prawa strona równania, a więc musi być K 1. Oznacza to, że w stanie równowagi iloczyn stężeń produktów reakcji musi być większy od iloczynu stężeń substratów, tyle razy ile wynosi wartość stałej równowagi reakcji (zależna od wartości różnicy potencjałów redoks) i reakcja biegnie dopóty, dopóki ten stosunek
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego