Typ tekstu: Książka
Autor: Wolanowski Lucjan
Tytuł: Upał i gorączka
Rok: 1996
natychmiast po jego otrzymaniu odpłynął do Kantonu. Dekret cesarski nie zezwala na włóczęgostwo.
Po złożeniu tego oświadczenia mandaryn pochylił się i wyciągnął z buta wielgachny czerwony dokument, który przekazał swemu sekretarzowi. Nakazał mu poważnym głosem, aby odczytał tekst.
Sekretarz (czyta donośnie, z namaszczeniem):
- Oto jest prawdziwy odpis rozkazu cesarskiego, datowanego Tao-Kuan, rok siedemnasty, szósty księżyc, czwarte słońce. Zważywszy, że port w Kantonie jest jedynym, w którym wolno handlować zamorskim barbarzyńcom, bezwzględnie zabrania się im wałęsać i odwiedzać inne miejscowości Królestwa Środka. Jego Cesarska Mość w swej niezmierzonej łaskawości, jaką zechciał okazać nawet najmniej jej godnym, raczył zezwolić, aby tym, którzy
natychmiast po jego otrzymaniu odpłynął do Kantonu. Dekret cesarski nie zezwala na włóczęgostwo.<br> Po złożeniu tego oświadczenia mandaryn pochylił się i wyciągnął z buta wielgachny czerwony dokument, który przekazał swemu sekretarzowi. Nakazał mu poważnym głosem, aby odczytał tekst.<br> Sekretarz (czyta donośnie, z namaszczeniem):<br> - Oto jest prawdziwy odpis rozkazu cesarskiego, datowanego Tao-Kuan, rok siedemnasty, szósty księżyc, czwarte słońce. Zważywszy, że port w Kantonie jest jedynym, w którym wolno handlować zamorskim barbarzyńcom, bezwzględnie zabrania się im wałęsać i odwiedzać inne miejscowości Królestwa Środka. Jego Cesarska Mość w swej niezmierzonej łaskawości, jaką zechciał okazać nawet najmniej jej godnym, raczył zezwolić, aby tym, którzy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego