Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 26.12
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1999
Ciąże wielopłodowe powodują również wzrost kosztów utrzymania noworodków przy życiu. Amerykanie obliczyli, że 9 tys. USD przeznacza się na doprowadzenie dziecka z ciąży pojedynczej do stanu, kiedy rodzice mogą go zabrać do domu. Utrzymanie przy życiu dziecka z ciąży bliźniaczej kosztuje 19 tys. USD, z trojaczej - ok. 57 tys. USD. - Techniki wspomaganego rozrodu zwiększają dwu-, trzykrotnie liczbę ciąż mnogich - tłumaczy prof. Szamatowicz. Istnieją trzy sprawdzone sposoby minimalizowania wywoływanej w ten sposób liczby wieloraczków. Najprostszym jest przenoszenie do macicy mniejszej liczby embrionów. Międzynarodowa Federacja Towarzystw Płodności proponuje, by kobietom do 35. roku życia transferować najwyżej dwa zarodki. Jeśli większa liczba zarodków ma
Ciąże wielopłodowe powodują również wzrost kosztów utrzymania noworodków przy życiu. Amerykanie obliczyli, że 9 tys. USD przeznacza się na doprowadzenie dziecka z ciąży pojedynczej do stanu, kiedy rodzice mogą go zabrać do domu. Utrzymanie przy życiu dziecka z ciąży bliźniaczej kosztuje 19 tys. USD, z trojaczej - ok. 57 tys. USD. - Techniki wspomaganego rozrodu zwiększają dwu-, trzykrotnie liczbę ciąż mnogich - tłumaczy prof. Szamatowicz. Istnieją trzy sprawdzone sposoby minimalizowania wywoływanej w ten sposób liczby wieloraczków. Najprostszym jest przenoszenie do macicy mniejszej liczby embrionów. Międzynarodowa Federacja Towarzystw Płodności proponuje, by kobietom do 35. roku życia transferować najwyżej dwa zarodki. Jeśli większa liczba zarodków ma
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego