Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
edykty przeciw reformacji.
Nie miały one wszakże rzeczywistej mocy w państwie, którego prawa, np. zakaz aresztowania bez wyroku sądowego czy nietykalność majątkowa, chroniły obywateli przed przymusem władzy. Licząc się zaś z opinią sejmu Zygmunt
August ogłosił w 1570 r. dokument stwierdzający, że rozstrzyganie w sprawach wiary nie należy do monarchy. Tolerancja wyznaniowa miała długą tradycję w Polsce i na Litwie, gdzie obok siebie od wieków zamieszkiwali katolicy, prawosławni, Żydzi, Ormianie i Tatarzy. Dzięki niej Rzeczpospolita nie podzieliła losów innych państw europejskich, targanych wojnami religijnymi, a Zygmunta Augusta można uważać za współtwórcę słynnego aktu konfederacji warszawskiej (por. s. 106).

Folwark szlachecki. Uchwalone
edykty przeciw reformacji.<br>Nie miały one wszakże rzeczywistej mocy w państwie, którego prawa, np. zakaz aresztowania bez wyroku sądowego czy nietykalność majątkowa, chroniły obywateli przed przymusem władzy. Licząc się zaś z opinią sejmu Zygmunt <br>August ogłosił w 1570 r. dokument stwierdzający, że rozstrzyganie w sprawach wiary nie należy do monarchy. Tolerancja wyznaniowa miała długą tradycję w Polsce i na Litwie, gdzie obok siebie od wieków zamieszkiwali katolicy, prawosławni, Żydzi, Ormianie i Tatarzy. Dzięki niej Rzeczpospolita nie podzieliła losów innych państw europejskich, targanych wojnami religijnymi, a Zygmunta Augusta można uważać za współtwórcę słynnego aktu konfederacji warszawskiej (por. s. 106).<br><br>Folwark szlachecki. Uchwalone
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego