Typ tekstu: Książka
Tytuł: Wyjść z matni
Rok: 1994
Włodek: Żeby człowiek mógł uświadomić sobie, jak u niego konkretnie przebiegała choroba alkoholowa, musi przyjrzeć się narastaniu objawów: od kiedy zaczęły się i jak nasilały w czasie ciągi alkoholowe, klinowanie, picie poranne, sięganie po alkohole niekonsumpcyjne. Zagląda wtedy do wykresu faz rozwoju uzależnienia i ustala miejsce, gdzie mógłby siebie umieścić. Tu oczywiście również toczą się ożywione dyskusje, zdanie innych pomaga lepiej zobaczyć własną sytuację.
Anka: Sens edukacji można streścić tak: od alkoholizmu w ogóle do mojego własnego alkoholizmu.
Włodek: Inaczej mówiąc, obróbka teoretycznych wiadomości ma nam pomóc w tym, żebyśmy utożsamili się z chorobą i zaczęli akceptować ją u siebie oraz
Włodek: Żeby człowiek mógł uświadomić sobie, jak u niego konkretnie przebiegała choroba alkoholowa, musi przyjrzeć się narastaniu objawów: od kiedy zaczęły się i jak nasilały w czasie ciągi alkoholowe, klinowanie, picie poranne, sięganie po alkohole niekonsumpcyjne. Zagląda wtedy do wykresu faz rozwoju uzależnienia i ustala miejsce, gdzie mógłby siebie umieścić. Tu oczywiście również toczą się ożywione dyskusje, zdanie innych pomaga lepiej zobaczyć własną sytuację.&lt;/&gt;<br>&lt;who3&gt;Anka: Sens edukacji można streścić tak: od alkoholizmu w ogóle do mojego własnego alkoholizmu.&lt;/&gt;<br>&lt;who2&gt;Włodek: Inaczej mówiąc, obróbka teoretycznych wiadomości ma nam pomóc w tym, żebyśmy utożsamili się z chorobą i zaczęli akceptować ją u siebie oraz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego