Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
materiałów mapowych i szkiców - przez porównywanie ich z terenem, jak również kontrolę stałości położenia znaków geodezyjnych oraz ustalenia, jaki jest do nich dostęp, aby mogły być wykorzystane do realizacji danego zadania [5].
Druga część założeń techniczno-ekonomicznych ma na celu wstępne opracowanie projektu zadania geodezyjnego oraz wstępnego kosztorysu tego zadania.
W czasie trwania wywiadu terenowego mogą już być rozpatrywane założenia do wstępnego projektu rozwiązania danego zadania (przy zadaniu terenowym). Jest to czynność projektowa (pkt 4 tabl. 4.1) bardzo istotna dla całości prac, mimo określenia jej jako "wstępna". Właściwym określeniem tej czynności projektu byłaby nazwa projekt koncepcyjny, ale zdecydowano się tu na
materiałów mapowych i szkiców - przez porównywanie ich z terenem, jak również kontrolę stałości położenia znaków geodezyjnych oraz ustalenia, jaki jest do nich dostęp, aby mogły być wykorzystane do realizacji danego zadania [5].<br>Druga część założeń techniczno-ekonomicznych ma na celu wstępne opracowanie projektu zadania geodezyjnego oraz wstępnego kosztorysu tego zadania.<br>W czasie trwania wywiadu terenowego mogą już być rozpatrywane założenia do wstępnego projektu rozwiązania danego zadania (przy zadaniu terenowym). Jest to czynność projektowa (pkt 4 tabl. 4.1) bardzo istotna dla całości prac, mimo określenia jej jako "wstępna". Właściwym określeniem tej czynności projektu byłaby nazwa &lt;HI rend="italic"&gt;projekt koncepcyjny&lt;/HI&gt;, ale zdecydowano się tu na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego