Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 01.20
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
Ogłaszając konkurs ofert oddziały funduszu nie wysłały zaproszeń do negocjacji protestującym wcześniej lekarzom. - Tam, gdzie brakowało zabezpieczenia lecznictwa specjalistycznego, ogłoszono konkurs skierowany do wszystkich lekarzy z danego terenu. Tam, gdzie kontrakty już zawarto i nie było potrzeby ogłaszania nowego konkursu, po prostu go nie ogłoszono - tłumaczy Renata Furman, rzecznik NFZ.
- W porozumieniu ze stycznia zapisaliśmy, że protestujący lekarze będą mogli uczestniczyć w konkursie ofert na takich samych zasadach, jak wszyscy inni koledzy - ripostuje Twardowski. - Teraz ten punkt umowy nie jest spełniany.
Problem dotyczy stomatologii, rehabilitacji i leczenia specjalistycznego. - Podtrzymujemy wszystkie punkty porozumienia zawartego z lekarzami - zapewnia tymczasem Agnieszka Gołąbek, rzecznik Ministerstwa Zdrowia
Ogłaszając konkurs ofert oddziały funduszu nie wysłały zaproszeń do negocjacji protestującym wcześniej lekarzom. &lt;q&gt;- Tam, gdzie brakowało zabezpieczenia lecznictwa specjalistycznego, ogłoszono konkurs skierowany do wszystkich lekarzy z danego terenu. Tam, gdzie kontrakty już zawarto i nie było potrzeby ogłaszania nowego konkursu, po prostu go nie ogłoszono&lt;/&gt; - tłumaczy &lt;name type="person"&gt;Renata Furman&lt;/&gt;, rzecznik &lt;name type="org"&gt;NFZ&lt;/&gt;.<br>&lt;q&gt;- W porozumieniu ze stycznia zapisaliśmy, że protestujący lekarze będą mogli uczestniczyć w konkursie ofert na takich samych zasadach, jak wszyscy inni koledzy&lt;/&gt; - ripostuje &lt;name type="person"&gt;Twardowski&lt;/&gt;. &lt;q&gt;- Teraz ten punkt umowy nie jest spełniany.&lt;/&gt;<br>Problem dotyczy stomatologii, rehabilitacji i leczenia specjalistycznego. &lt;q&gt;- Podtrzymujemy wszystkie punkty porozumienia zawartego z lekarzami&lt;/&gt; - zapewnia tymczasem &lt;name type="person"&gt;Agnieszka Gołąbek&lt;/&gt;, rzecznik &lt;name type="org"&gt;Ministerstwa Zdrowia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego