Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklama ubezpieczeń
Rok: 2000
i urządzeniami umożliwiającymi użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, z wyłączeniem stałych elementów wyposażenia budynku określonych w §2 ust. 2 pkt. 2, które objęte są ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia mieszkania,
2) wartość budynku gospodarczego lub garażu wraz z instalacjami i urządzeniami umożliwiającymi użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. W porozumieniu z ubezpieczającym TUiR "WARTA" S.A. ustala wartość rzeczywistą oraz stopień zużycia budynku. Przez wartość rzeczywistą rozumie się wartość budynku w stanie nowym, pomniejszoną o stopień zużycia budynku.
4. Jeżeli określona w umowie suma ubezpieczenia jest niższa od wartości rzeczywistej ubezpieczonego budynku, TUiR "WARTA" SA. odpowiada za szkody w takim
i urządzeniami umożliwiającymi użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, z wyłączeniem stałych elementów wyposażenia budynku określonych w §2 ust. 2 pkt. 2, które objęte są ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia mieszkania, <br>2) wartość budynku gospodarczego lub garażu wraz z instalacjami i urządzeniami umożliwiającymi użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.<br>3. W porozumieniu z ubezpieczającym TUiR "WARTA" S.A. ustala wartość rzeczywistą oraz stopień zużycia budynku. Przez wartość rzeczywistą rozumie się wartość budynku w stanie nowym, pomniejszoną o stopień zużycia budynku.<br>4. Jeżeli określona w umowie suma ubezpieczenia jest niższa od wartości rzeczywistej ubezpieczonego budynku, TUiR "WARTA" SA. odpowiada za szkody w takim
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego