Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
należy tu wymienić bohatera wydanej w 1828 roku w Petersburgu "powieści historycznej z dziejów litewskich i pruskich". Alina Witkowska nazywa Konrada Wallenroda "synem zemsty", który śladem wszystkich spiskowców i "ludzi podziemnych" musi "przybierać maskę dwulicowości, uciekać się do obłudy i kłamstwa, wreszcie do zdrady". "Tyś niewolnik, jedyna broń niewolników podstępy".
Wallenrodyzmem trąci zachowanie Mickiewicza podczas jego pobytu w Petersburgu, o którym później sam napisze: "Pełzając milczkiem jak wąż, łudziłem despotę". Jaskrawym tego dowodem była czołobitna przedmowa do drugiego wydania Konrada Wallenroda, w której Poeta sławił Mikołaja I, mieniąc go dobrotliwym władcą wielu narodów oraz opiekunem ich kultur. Przypomni te słowa emigracyjna
należy tu wymienić bohatera wydanej w 1828 roku w Petersburgu "powieści historycznej z dziejów litewskich i pruskich". Alina Witkowska nazywa Konrada Wallenroda "synem zemsty", który śladem wszystkich spiskowców i "ludzi podziemnych" musi "przybierać &lt;page nr=280&gt; maskę dwulicowości, uciekać się do obłudy i kłamstwa, wreszcie do zdrady". "Tyś niewolnik, jedyna broń niewolników podstępy".<br>Wallenrodyzmem trąci zachowanie Mickiewicza podczas jego pobytu w Petersburgu, o którym później sam napisze: "Pełzając milczkiem jak wąż, łudziłem despotę". Jaskrawym tego dowodem była czołobitna przedmowa do drugiego wydania Konrada Wallenroda, w której Poeta sławił Mikołaja I, mieniąc go dobrotliwym władcą wielu narodów oraz opiekunem ich kultur. Przypomni te słowa emigracyjna
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego