Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczykowa Alina
Tytuł: Dramat i teatr romantyczny
Rok: 1997
się tezy Sulzera i Schlegla. Czeczot kontrastuje: przeplatając nastroje dramatyczne i modlitewne, rytmy arii i śpiewki, patetyczny liryzm z krotochwilną scenką. W rezultacie można odnieść wrażenie, że autor, starając się wykorzystać poszczególne możliwości gatunkowe operowego libretta, zapomniał o prawdopodobieństwie psychologicznym i o sensie całości - co między innymi wypominał mu Mickiewicz.
Wielbicielem opery był Zygmunt Krasiński, i to nie dla widowiska ani dla jej "romantycznych" walorów, lecz dla muzyki. Od pierwszych zagranicznych podróży wiele jest wzmianek w jego listach o oglądanych operach w Pradze, w Wiedniu, we Włoszech. Zwraca, owszem, uwagę na "dekoracje wyborne i bogate", ale podstawą jego ocen było zawsze
się tezy Sulzera i Schlegla. Czeczot kontrastuje: przeplatając nastroje dramatyczne i modlitewne, rytmy arii i śpiewki, patetyczny liryzm z krotochwilną scenką. W rezultacie można odnieść wrażenie, że autor, starając się wykorzystać poszczególne możliwości gatunkowe operowego libretta, zapomniał o prawdopodobieństwie psychologicznym i o sensie całości - co między innymi wypominał mu Mickiewicz.<br>Wielbicielem opery był Zygmunt Krasiński, i to nie dla widowiska ani dla jej "romantycznych" walorów, lecz dla muzyki. Od pierwszych zagranicznych podróży wiele jest wzmianek w jego listach o oglądanych operach w Pradze, w Wiedniu, we Włoszech. Zwraca, owszem, uwagę na "dekoracje wyborne i bogate", ale podstawą jego ocen było zawsze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego