Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
mechanizmie napędowym obrotu koparki jest zastosowany tak zwany silnik wolnoobrotowy, to na ogół nie ma konieczności stosowania reduktorów. W takim przypadku koło satelitarne przekładni jest osadzone bezpośrednio na wale silnika, a całkowite przełożenie omawianego mechanizmu iM jest równe przełożeniu przekładni wieńcowej iW.
Integralną częścią mechanizmu obrotu koparki jest silnik hydrauliczny. Wraz z odpowiednim układem hydraulicznym, jest on źródłem napędu omawianego mechanizmu. W pracy [5], poświęconej dynamice mechanizmu obrotu koparki, została przestawiona klasyfikacja mechanizmów obrotu nadwozia koparki z punktu widzenia odmian zastosowanych w nich układów hydraulicznych.
Zostały wyróżnione trzy typy mechanizmów, którymi są: mechanizm z nieregulowaną pompą i silnikiem o stałej chłonności, mechanizm
mechanizmie napędowym obrotu koparki jest zastosowany tak zwany silnik wolnoobrotowy, to na ogół nie ma konieczności stosowania reduktorów. W takim przypadku koło satelitarne przekładni jest osadzone bezpośrednio na wale silnika, a całkowite przełożenie omawianego mechanizmu iM jest równe przełożeniu przekładni wieńcowej iW.<br>Integralną częścią mechanizmu obrotu koparki jest silnik hydrauliczny. Wraz z odpowiednim układem hydraulicznym, jest on źródłem napędu omawianego mechanizmu. W pracy [5], poświęconej dynamice mechanizmu obrotu koparki, została przestawiona klasyfikacja mechanizmów obrotu nadwozia koparki z punktu widzenia odmian zastosowanych w nich układów hydraulicznych.<br>Zostały wyróżnione trzy typy mechanizmów, którymi są: mechanizm z nieregulowaną pompą i silnikiem o stałej chłonności, mechanizm
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego