Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
szkolnictwa, m.in. razem z członkami Komitetu Edukacyjnego podpisał 30 maja 1835 ogłoszony drukiem Projekt ustawy dla instytutów edukacyjnych w Królestwie Polskim, który różni się od ogłoszonej rok wcześniej Ustawy dla gimnazjów, szkół obwodowych i elementarnych czyli parafialnych w Królestwie Polskim. W dniu 15 lipca 1833 został powołany do Rady Wychowania Publicznego, w której pozostawał do końca życia.
We władzach oświatowych Linde brał aktywny udział szczególnie przed rokiem 1820, gdy kierował nimi Stanisław Kostka Potocki, który go bardzo cenił. Linde był autorem i współautorem wielu projektów i ocen w sprawach organizacji różnych typów szkół i ich programów.
W dniu 31 czerwca
szkolnictwa, m.in. razem z członkami Komitetu Edukacyjnego podpisał 30 maja 1835 ogłoszony drukiem Projekt ustawy dla instytutów edukacyjnych w Królestwie Polskim, który różni się od ogłoszonej rok wcześniej Ustawy dla gimnazjów, szkół obwodowych i elementarnych czyli parafialnych w Królestwie Polskim. W dniu 15 lipca 1833 został powołany do Rady Wychowania Publicznego, w której pozostawał do końca życia.<br> We władzach oświatowych Linde brał aktywny udział szczególnie przed rokiem 1820, gdy kierował nimi Stanisław Kostka Potocki, który go bardzo cenił. Linde był autorem i współautorem wielu projektów i ocen w sprawach organizacji różnych typów szkół i ich programów.<br> W dniu 31 czerwca
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego