Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Biuletyn Informacyjny Rady i Zarządu miasta Jarosławia
Nr: 3(75)
Miejsce wydania: Jarosław
Rok: 1999
taksówki winien umieścić w pojeździe wywieszkę o zakazie palenia tytoniu.
4. Palenie tytoniu może odbywać się tylko za zgodą kierującego pojazdem.


TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Podjęta przez Radę Miasta Jarosławia w dniu 22 lutego 1999 r. uchwała o utworzeniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego stwarza możliwość rozpoczęcia w nieodległej perspektywie czasowej inwestycji mieszkaniowych. Zanim to jednak nastąpi niezbędne jest załatwienie szeregu formalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dotyczy to zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast statutu Towarzystwa, opracowania programu inwestycyjnego, koncepcji architektoniczno-budowlanej, wystąpienia o kredyt itp.
Warto przypomnieć, iż Towarzystwa Budownictwa Społecznego w swoim zakresie działania zajmują się budowaniem
taksówki winien umieścić w pojeździe wywieszkę o zakazie palenia tytoniu.<br>4. Palenie tytoniu może odbywać się tylko za zgodą kierującego pojazdem.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news" sex="m"&gt;<br>&lt;tit&gt;TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO&lt;/&gt;<br><br>Podjęta przez Radę Miasta Jarosławia w dniu 22 lutego 1999 r. uchwała o utworzeniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego stwarza możliwość rozpoczęcia w nieodległej perspektywie czasowej inwestycji mieszkaniowych. Zanim to jednak nastąpi niezbędne jest załatwienie szeregu formalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dotyczy to zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast statutu Towarzystwa, opracowania programu inwestycyjnego, koncepcji architektoniczno-budowlanej, wystąpienia o kredyt itp.<br>Warto przypomnieć, iż Towarzystwa Budownictwa Społecznego w swoim zakresie działania zajmują się budowaniem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego