Typ tekstu: Książka
Autor: Myślińska Elżbieta
Tytuł: Laboratoryjne badania gruntów
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1992
Casagrande'a (p. pkt. 1-3).

2. Uzyskaną pastą wypełnia się pierścień, wyrównując górną powierzchnię gruntu.

3. Pierścień stawia się na podstawie penetrometru.

4. Ostrze stożka penetrometru ustawia się bezpośrednio na powierzchni pasty gruntowej. Odczytuje się na skali penetrometru (ryc. 34) pozycję stożka, ustalając ją jako punkt zerowy (h = 0).

5. Zwalnia się uchwyt stożka w celu jego swobodnego zanurzenia w grunt. Głębokość zanurzenia stożka (h) odczytuje się na skali po 5-10 s.

6. Badanie powtarza się na paście o tej samej wilgotności po jej wymieszaniu. Za miarodajną głębokość uznaje się średnią arytmetyczną z dwóch pomiarów, jeśli nie różnią się między
Casagrande'a (p. pkt. 1-3).<br><br>2. Uzyskaną pastą wypełnia się pierścień, wyrównując górną powierzchnię gruntu.<br><br>3. Pierścień stawia się na podstawie penetrometru.<br><br>4. Ostrze stożka penetrometru ustawia się bezpośrednio na powierzchni pasty gruntowej. Odczytuje się na skali penetrometru (ryc. 34) pozycję stożka, ustalając ją jako punkt zerowy (h = 0).<br><br>5. Zwalnia się uchwyt stożka w celu jego swobodnego zanurzenia w grunt. Głębokość zanurzenia stożka (h) odczytuje się na skali po 5-10 s.<br><br>6. Badanie powtarza się na paście o tej samej wilgotności po jej wymieszaniu. Za miarodajną głębokość uznaje się średnią arytmetyczną z dwóch pomiarów, jeśli nie różnią się między
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego