Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
znalazła się w nowej sytuacji i podjęła wysiłek przekształceń ustrojowych na germańskich obszarach państwa. Organizacja centeny, w dawnych czasach pełniąca być może funkcje militarne, okazała się także w nowych warunkach niezastąpionym instrumentem utrzymania porządku publicznego. Monarchia podporządkowała zwyczajową samoobronę lokalnej wspólnoty nowym zadaniom, wymuszając ich realizację pod rygorem zbiorowej odpowiedzialności, a ponadto wyeliminowała tungina, wprowadziła urząd komesa i podporządkowała jego zwierzchnictwu setników. W edyktach z VI w. centena występuje głównie jako wspólnota miru, ale zestawienie z Prawem salickim i z Prawem ripuarskim wskazuje, że była ona zarazem wspólnotą wiecu i sądu. Widać to jak na dłoni w jednoznacznie sformułowanych normach Prawa Alemanów
znalazła się w nowej sytuacji i podjęła wysiłek przekształceń ustrojowych na germańskich obszarach państwa. Organizacja centeny, w dawnych czasach pełniąca być może funkcje militarne, okazała się także w nowych warunkach niezastąpionym instrumentem utrzymania porządku publicznego. Monarchia podporządkowała zwyczajową samoobronę lokalnej wspólnoty nowym zadaniom, wymuszając ich realizację pod rygorem zbiorowej odpowiedzialności, a ponadto wyeliminowała tungina, wprowadziła urząd komesa i podporządkowała jego zwierzchnictwu setników. W edyktach z VI w. centena występuje głównie jako wspólnota miru, ale zestawienie z Prawem salickim i z Prawem ripuarskim wskazuje, że była ona zarazem wspólnotą wiecu i sądu. Widać to jak na dłoni w jednoznacznie sformułowanych normach Prawa Alemanów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego