Typ tekstu: Książka
Autor: Skrzydło Wiesław
Tytuł: Ustrój polityczny Francji
Rok: 1997
nich odmowę udzielania rządowi votum zaufania (art. 49), bądź wyrażeniu mu votum nieufności (art. 50). Racjonalizacja systemu widoczna jest w następujących przepisach konstytucji: a) kwestię votum zaufania mógł postawić tylko premier i tylko na podstawie upoważnienia Rady Ministrów, b) odmowa udzielenia votum zaufania, lub wyrażenie votum nieufności mogły nastąpić tylko absolutną większością głosów, c) prawo rozwiązania parlamentu nie mogło być stosowane w okresie pierwszych 18 miesięcy kadencji legislatywy, a po tym terminie tylko pod warunkiem, że w okresie kolejnych 18 miesięcy wystąpią dwa kolejne kryzysy rządowe w warunkach określonych w art. 49 i 50, d) do tego rachunku nie wliczano kryzysu jeśli
nich odmowę udzielania rządowi votum zaufania (art. 49), bądź wyrażeniu mu votum nieufności (art. 50). Racjonalizacja systemu widoczna jest w następujących przepisach konstytucji: a) kwestię votum zaufania mógł postawić tylko premier i tylko na podstawie upoważnienia Rady Ministrów, b) odmowa udzielenia votum zaufania, lub wyrażenie votum nieufności mogły nastąpić tylko absolutną większością głosów, c) prawo rozwiązania parlamentu nie mogło być stosowane w okresie pierwszych 18 miesięcy kadencji legislatywy, a po tym terminie tylko pod warunkiem, że w okresie kolejnych 18 miesięcy wystąpią dwa kolejne kryzysy rządowe w warunkach określonych w art. 49 i 50, d) do tego rachunku nie wliczano kryzysu jeśli
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego