Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Głos Pasłęka
Nr: various
Miejsce wydania: Pasłęk
Rok: 2004
Perspektywy dla młodzieży" oraz
1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia długotrwałego"
Środki te przeznaczone zostały na staże , prace interwencyjne , szkolenia oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej .
Program " Perspektywy dla młodzieży" w ramach działania 1.2 adresowany był do :
młodzieży poniżej 25 roku życia , bezrobotnej przez okres do 24 miesięcy oraz
absolwentów wszystkich typów szkół
Natomiast program " Przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia długotrwałego " adresowany był do
osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia , bezrobotnych przez okres do 12 miesięcy z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów
osób powyżej 25 roku życia , długotrwale bezrobotnych przez okres od 12 do 24 miesięcy W ramach w/w programów zaktywizowano 168
Perspektywy dla młodzieży" oraz <br>1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia długotrwałego" <br>Środki te przeznaczone zostały na staże , prace interwencyjne , szkolenia oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej . <br>Program " Perspektywy dla młodzieży" w ramach działania 1.2 adresowany był do : <br>młodzieży poniżej 25 roku życia , bezrobotnej przez okres do 24 miesięcy oraz <br>absolwentów wszystkich typów szkół <br>Natomiast program " Przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia długotrwałego " adresowany był do <br>osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia , bezrobotnych przez okres do 12 miesięcy z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów <br>osób powyżej 25 roku życia , długotrwale bezrobotnych przez okres od 12 do 24 miesięcy W ramach w/w programów zaktywizowano 168
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego