Typ tekstu: Książka
Autor: Miłosz Czesław
Tytuł: Legendy nowoczesności
Rok: 1944
z Tobą przypuszczeniem, czy ten rozdźwięk światopoglądu i życia nie wynika w pewnej mierze (bo przyczyn na pewno jest więcej) z laickiego stylu myślenia. Czy dematerializacja takich pojęć, jak niebo, piekło, dusza nieśmiertelna, łaska, nie wpłynęła na osłabienie instynktu etycznego nawet wśród tych, którzy przyjmują te pojęcia, lecz w ich abstrakcyjnym, zagadkowym kształcie. Co tu mówić: piekło Dantego kazało ludziom silniej lękać się kary, niż odmaterializowany, niepojęty wymiar kary mgliście zarysowany w naszych umysłach. O ile dobrze pamiętam, powiada Bernanos w Pamiętniku wiejskiego proboszcza, że piekło jest wiecznym brakiem miłości. To wiele powiedziane. Lecz lata upłyną, zanim ludzie zadrżą z przerażenia
z Tobą przypuszczeniem, czy ten rozdźwięk światopoglądu i życia nie wynika w pewnej mierze (bo przyczyn na pewno jest więcej) z laickiego stylu myślenia. Czy dematerializacja takich pojęć, jak niebo, piekło, dusza nieśmiertelna, łaska, nie wpłynęła na osłabienie instynktu etycznego nawet wśród tych, którzy przyjmują te pojęcia, lecz w ich abstrakcyjnym, zagadkowym kształcie. Co tu mówić: piekło Dantego kazało ludziom silniej lękać się kary, niż odmaterializowany, niepojęty wymiar kary mgliście zarysowany w naszych umysłach. O ile dobrze pamiętam, powiada Bernanos w Pamiętniku wiejskiego proboszcza, że piekło jest wiecznym brakiem miłości. To wiele powiedziane. Lecz lata upłyną, zanim ludzie zadrżą z przerażenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego