Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Almanach Humanistyczny "Bez wiedzy i zgody..."
Nr: 5
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1986
rzeczywistości ostatnich lat. Analogia z Mrożkiem, choć odległa, nie jest przypadkowa, nie tylko z racji pewnych wspólnych cech ich twórczości - szczególnie w jej początkowych etapach, gdzie założenia autorskie wyrażają się poprzez formułę takiego dramatu, w którym wszystkie sensy są kolejno kwestionowane, a matematyczna logika konstrukcji prezentuje każdorazowo świat zmierzający "ad absurdum".
Decydująca jedna jest w tym przypadku przynależność do tego samego pokolenia i związana z nią wspólnota doświadczenia realiów socjalistycznej rzeczywistości. Havel nie wybrał jednak emigracji, więziony i prześladowany jako sygnatariusz "Karty 77", nadal pozostaje w kraju.
Havej jst praktykiem teatralnym nie tylko z racji zainteresowania dramatem. Uczył się teatru najpierw
rzeczywistości ostatnich lat. Analogia z Mrożkiem, choć odległa, nie jest przypadkowa, nie tylko z racji pewnych wspólnych cech ich twórczości - szczególnie w jej początkowych etapach, gdzie założenia autorskie wyrażają się poprzez formułę takiego dramatu, w którym wszystkie sensy są kolejno kwestionowane, a matematyczna logika konstrukcji prezentuje każdorazowo świat zmierzający "ad absurdum".<br> Decydująca jedna jest w tym przypadku przynależność do tego samego pokolenia i związana z nią wspólnota doświadczenia realiów socjalistycznej rzeczywistości. Havel nie wybrał jednak emigracji, więziony i prześladowany jako sygnatariusz "Karty 77", nadal pozostaje w kraju.<br> Havej jst praktykiem teatralnym nie tylko z racji zainteresowania dramatem. Uczył się teatru najpierw
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego