Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
w sensie odpowiedniości kulturowej). Niech za przykład takiego nie trafionego doboru posłuży zaczerpnięty z przywołanej pracy cytat: "...dla niektórych przymiotników zaliczanych w oryginale do Ťnegatywnychť wybrano polskie odpowiedniki w znaczeniu przychylnym (np: opinionated - Ťbezkompromisowyť, rigid - Ťnieugiętyť) i odwrotnie (np. forgiving - Ťpobłażliwyť)" (s. 83).

Można postawić pytanie: Czy lepsza (trafniejsza) jest adaptacja kulturowa obcego testu, ale nieudolnie przeprowadzona, od poprawnego, pod względem filologicznym, jedynie przetłumaczenia go z jednego języka na drugi? Nie, nie jest lepsza. Ale ta odpowiedź wcale nie oznacza aprobaty dla takiej praktyki przyswajania polskiej diagnostyce psychologicznej obcych testów, która sprowadzałaby się li tylko do przeprowadzenia wiernego filologicznie przekładu z
w sensie odpowiedniości kulturowej). Niech za przykład takiego nie trafionego doboru posłuży zaczerpnięty z przywołanej pracy cytat: "...dla niektórych przymiotników zaliczanych w oryginale do Ťnegatywnychť wybrano polskie odpowiedniki w znaczeniu przychylnym (np: opinionated - Ťbezkompromisowyť, rigid - Ťnieugiętyť) i odwrotnie (np. forgiving - Ťpobłażliwyť)" (s. 83).<br><br>Można postawić pytanie: Czy lepsza (trafniejsza) jest adaptacja kulturowa obcego testu, ale nieudolnie przeprowadzona, od poprawnego, pod względem filologicznym, jedynie przetłumaczenia go z jednego języka na drugi? Nie, nie jest lepsza. Ale ta odpowiedź wcale nie oznacza aprobaty dla takiej praktyki przyswajania polskiej diagnostyce psychologicznej obcych testów, która sprowadzałaby się li tylko do przeprowadzenia wiernego filologicznie przekładu z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego