Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura i Społeczeństwo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
materiał, który skłania do zrewidowania tradycyjnych pojęć. Do najpilniejszych, jak sądzę, należy modernizacja podstawowego pojęcia „wychowanie", wynikająca ze zmiany przedmiotu i czasu trwania, a także — z treści wychowania i refleksji nad złożonością i ograniczeniami tego procesu.
Najczęściej, jak dotąd, określało się wychowanie jako „przygotowanie do życia" „adaptację do społeczeństwa i jego kultury", zakładając, że przedmiotem wychowania jest młode pokolenie „niedojrzałe" do czynnego udziału w pracy i uczestnictwa w kulturze. Okres wychowania był traktowany jako okres przejmowania dziedzictwa pokoleń, dojrzewania do pełnej odpowiedzialności za życie. Krytykowano wprawdzie zbytnie wydłużanie tego okresu, zwłaszcza przez studia wyższe. Dojrzałość biologiczna
materiał, który skłania do zrewidowania tradycyjnych pojęć. Do najpilniejszych, jak sądzę, należy modernizacja podstawowego pojęcia &#132;wychowanie", wynikająca ze zmiany przedmiotu i czasu trwania, a także &#151; z treści wychowania i refleksji nad złożonością i ograniczeniami tego procesu.<br>Najczęściej, jak dotąd, określało się wychowanie jako &#132;przygotowanie do życia" &#132;adaptację do społeczeństwa i jego kultury", zakładając, że przedmiotem wychowania jest młode pokolenie &#132;niedojrzałe" do czynnego udziału w pracy i uczestnictwa w kulturze. Okres wychowania był traktowany jako okres przejmowania dziedzictwa pokoleń, dojrzewania do pełnej odpowiedzialności za życie. Krytykowano wprawdzie zbytnie wydłużanie tego okresu, zwłaszcza przez studia wyższe. Dojrzałość biologiczna
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego