Typ tekstu: Książka
Autor: Waniek Henryk
Tytuł: Opis podróży mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca 1257-1957
Rok: 1996
publicznej. Ale
bardziej istotną, bo wewnętrzną przyczyną był jego ambiwalentny
stosunek do reguł formalnych. Siła scalająca gremia hermetyków nie
polegała na konstrukcjach prawnych, regulaminach czy dogmatach, lecz na
jedności duchowego doświadczenia "wtajemniczonych".
Niemniej jednak niektórzy z pierwszych filozofów Kościoła, zamiast
zwalczać doktryny hermetyczne, dostrzegali duchowy sens tej nauki.
Usiłowali ją adaptować i przyswajać chrześcijaństwu (zob. Appendix 1).
O trwałym skutku tej ostatniej tendencji świadczy to, że w czasach
średniowiecza wybitni przedstawiciele Kościoła - byli wśród nich
również beatyfikowani i święci - praktykowali sztukę hermetyczną.
Czynili to, godząc cnoty chrześcijańskie z dociekaniem istoty nauk
tajemnych. W tym zacnym gronie znajdziemy Alberta Wielkiego, Rajmunda
Lulla
publicznej. Ale<br>bardziej istotną, bo wewnętrzną przyczyną był jego ambiwalentny<br>stosunek do reguł formalnych. Siła scalająca gremia hermetyków nie<br>polegała na konstrukcjach prawnych, regulaminach czy dogmatach, lecz na<br>jedności duchowego doświadczenia "wtajemniczonych".<br> Niemniej jednak niektórzy z pierwszych filozofów Kościoła, zamiast<br>zwalczać doktryny hermetyczne, dostrzegali duchowy sens tej nauki.<br>Usiłowali ją adaptować i przyswajać chrześcijaństwu (zob. Appendix 1).<br>O trwałym skutku tej ostatniej tendencji świadczy to, że w czasach<br>średniowiecza wybitni przedstawiciele Kościoła - byli wśród nich<br>również beatyfikowani i święci - praktykowali sztukę hermetyczną.<br>Czynili to, godząc cnoty chrześcijańskie z dociekaniem istoty nauk<br>tajemnych. W tym zacnym gronie znajdziemy Alberta Wielkiego, Rajmunda<br>Lulla
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego