Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
nie jest precyzyjnie definiowane.
Efektywnie funkcjonująca stała reklamowa powinna opierać się na tych cechach informacji, które mogą być zapisywane zarówno w przekazach wykorzystujących minimalną ilość kodów utrwalających treść wiadomości, jak i przekazach wykorzystujących maksymalnie szeroki zbiór kodów, a więc przekazach audiowizualnych. W idealnej sytuacji określona stała reklamowa powinna dawać się adaptować do zastosowania także w pozostałych formach realizowanej strategii promocyjnej. Poziomy, na jakich może być przetwarzana wiadomość reklamowa, pozwalają określić cechy łączące i scalające ciąg przekazów reklamowych w tej skali zapisu wiadomości, która odnosi się do cech fizycznych i przestrzennych informacji kodowalnych, zarówno w stosunku do nośników drukowanych, jak i audiowizualnych
nie jest precyzyjnie definiowane. <br>Efektywnie funkcjonująca stała reklamowa powinna opierać się na tych cechach informacji, które mogą być zapisywane zarówno w przekazach wykorzystujących minimalną ilość kodów utrwalających treść wiadomości, jak i przekazach wykorzystujących maksymalnie szeroki zbiór kodów, a więc przekazach audiowizualnych. W idealnej sytuacji określona stała reklamowa powinna dawać się adaptować do zastosowania także w pozostałych formach realizowanej strategii promocyjnej. Poziomy, na jakich może być przetwarzana wiadomość reklamowa, pozwalają określić cechy łączące i scalające ciąg przekazów reklamowych w tej skali zapisu wiadomości, która odnosi się do cech fizycznych i przestrzennych informacji kodowalnych, zarówno w stosunku do nośników drukowanych, jak i audiowizualnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego