Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
postać i zużywanych środków, i otrzymywanych efektów. Formalny wyraz tej kontroli, potwierdzony podpisami dwóch pracowników akceptujących i dwóch ponoszących odpowiedzialność za składniki rzeczowe, nadaje dokumentom cechy dowodów zarówno księgowych, jak i sądowych. Wycena jest w tym wypadku sprawą wtórną, ale stanowi podstawę pomiaru efektu ekonomicznego; od poprawności obliczenia kosztu zależy adekwatność obliczenia wyniku finansowego.
Kontrola procesów techniczno-gospodarczych jest przeprowadzana na pośrednich szczeblach wykonawczych przedsiębiorstwa. Najczęściej dokonują jej kierownicy wydziałów lub zakładów. Dotyczy ona przede wszystkim rzeczowej strony prowadzonych procesów technicznych, technologicznych itd. Podstawą kontroli wyników pieniężnych tych procesów są różnego rodzaju zestawienia zbiorcze.
Kontrola sumarycznych wyników działalności dotyczy głównie pieniężnego
postać i zużywanych środków, i otrzymywanych efektów. Formalny wyraz tej kontroli, potwierdzony podpisami dwóch pracowników akceptujących i dwóch ponoszących odpowiedzialność za składniki rzeczowe, nadaje dokumentom cechy dowodów zarówno księgowych, jak i sądowych. Wycena jest w tym wypadku sprawą wtórną, ale stanowi podstawę pomiaru efektu ekonomicznego; od poprawności obliczenia kosztu zależy adekwatność obliczenia wyniku finansowego.<br>Kontrola procesów techniczno-gospodarczych jest przeprowadzana na pośrednich szczeblach wykonawczych przedsiębiorstwa. Najczęściej dokonują jej kierownicy wydziałów lub zakładów. Dotyczy ona przede wszystkim rzeczowej strony prowadzonych procesów technicznych, technologicznych itd. Podstawą kontroli wyników pieniężnych tych procesów są różnego rodzaju zestawienia zbiorcze.<br>Kontrola sumarycznych wyników działalności dotyczy głównie pieniężnego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego