Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
konkursów i wysyłania bezpłatnych próbek towarów. Takie elementy promotion-mix (z wyjątkiem niektórych form promocji uzupełniającej) cechuje wykorzystywanie tych form komunikowania się, które oparte są bądź na kontakcie o charakterze bezpośredniej interakcji między nadawcą a odbiorcą, bądź jego utrwaleniu w środkach masowego przekazu. Ich celem końcowym jest wywołanie określonych zachowań adresata, które służyć mają realizacji celów strategii marketingowej. Konsekwencje działania systemu promocji na zachowanie odbiorcy opisuje formuła AIDA (attention, interest, desire, action), będąca ekwiwalentem etapów zmiany postawy.
Dwa pierwsze stadia - spostrzeżenie wiadomości oraz przyjęcie do świadomości pewnej grupy elementów jej treści - są charakterystyczne dla wszystkich elementów promotion- -mix. Tworzenie postawy wobec
konkursów i wysyłania bezpłatnych próbek towarów. Takie elementy promotion-mix (z wyjątkiem niektórych form promocji uzupełniającej) cechuje wykorzystywanie tych form komunikowania się, które oparte są bądź na kontakcie o charakterze bezpośredniej interakcji między nadawcą a odbiorcą, bądź jego utrwaleniu w środkach masowego przekazu. Ich celem końcowym jest wywołanie określonych zachowań adresata, które służyć mają realizacji celów strategii marketingowej. Konsekwencje działania systemu promocji na zachowanie odbiorcy opisuje formuła AIDA (attention, interest, desire, action), będąca ekwiwalentem etapów zmiany postawy. <br>Dwa pierwsze stadia - spostrzeżenie wiadomości oraz przyjęcie do świadomości pewnej grupy elementów jej treści - są charakterystyczne dla wszystkich elementów promotion- -mix. Tworzenie postawy wobec
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego