Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 12.23
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
lat lustracji Oleksego

Czerwiec 1999 - rzecznik interesu publicznego wszczyna postępowanie lustracyjne wobec posła Józefa Oleksego.
Październik 1999 - rozpoczyna się pierwszy proces.
Październik 2000 - sąd uznaje, że Józef Oleksy napisał nieprawdę w oświadczeniu lustracyjnym.
Czerwiec 2001 - sąd drugiej instancji uchyla ten wyrok.
Listopad 2002 - rozpoczyna się drugi proces lustracyjny.
Czerwiec 2004 - adwokaci Oleksego składają wniosek o wyłączenie ze sprawy rzecznika Bogusława Nizieńskiego. Stało się to po tekście w "Newsweeku" o tym, że Oleksy był współpracownikiem Agenturalnego Wywiadu Wojskowego. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego stwierdza, że nie ma prawa rozpoznania tego wniosku.
Lipiec 2004 - świadek, oficer WSI, oznajmia, że teczka Oleksego po skompletowaniu w
lat lustracji &lt;name type="person"&gt;Oleksego&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>Czerwiec 1999 - rzecznik interesu publicznego wszczyna postępowanie lustracyjne wobec posła &lt;name type="person"&gt;Józefa Oleksego&lt;/&gt;.<br>Październik 1999 - rozpoczyna się pierwszy proces.<br>Październik 2000 - sąd uznaje, że &lt;name type="person"&gt;Józef Oleksy&lt;/&gt; napisał nieprawdę w oświadczeniu lustracyjnym.<br>Czerwiec 2001 - sąd drugiej instancji uchyla ten wyrok.<br>Listopad 2002 - rozpoczyna się drugi proces lustracyjny.<br>Czerwiec 2004 - adwokaci &lt;name type="person"&gt;Oleksego&lt;/&gt; składają wniosek o wyłączenie ze sprawy rzecznika &lt;name type="person"&gt;Bogusława Nizieńskiego&lt;/&gt;. Stało się to po tekście w &lt;name type="tit"&gt;"Newsweeku"&lt;/&gt; o tym, że &lt;name type="person"&gt;Oleksy&lt;/&gt; był współpracownikiem &lt;name type="org"&gt;Agenturalnego Wywiadu Wojskowego&lt;/&gt;. Pierwszy prezes &lt;name type="org"&gt;Sądu Najwyższego&lt;/&gt; stwierdza, że nie ma prawa rozpoznania tego wniosku.<br>Lipiec 2004 - świadek, oficer &lt;name type="org"&gt;WSI&lt;/&gt;, oznajmia, że teczka &lt;name type="person"&gt;Oleksego&lt;/&gt; po skompletowaniu w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego