Typ tekstu: Książka
Autor: Siwicka Dorota, Bieńczyk Marek, Nawarecki Aleksander
Tytuł: Szybko i szybciej
Rok: 1996
w nim zabiegi: dezautomatyzację i sprzężenie zwrotne. Terminy te pożycza od Williama Hendricksa i Wiktora Szkłowskiego. Zacytujmy Porusha:

Opisany tu proces jest oczywiście jeszcze bardziej skomplikowany, albowiem charakteryzuje go cybernetyczna hierarchiczność w konstruowaniu poszczególnych planów. Najważniejsze jest to, że powstaje w ten sposób obraz symulujący "rzeczywistość" taką, jaką uznajemy za aktualną. Tekst zyskuje cybernetyczne tempo, ale też cybernetyczną trudność.
Przykłady podobne można by mnożyć. Jedno wydaje się niewątpliwe - czas nie jest już "bohaterem" w sensie Proustowskim. Współczesnego pisarza inspiruje nie tyle jego zagadkowa głębia, ile możliwość oswojenia "zawrotnego tempa" w pracę samoświadomego tekstu. Tekstu, który - jeśli go czytamy - każe nam zatrzymać
w nim zabiegi: dezautomatyzację i sprzężenie zwrotne. Terminy te pożycza od Williama Hendricksa i Wiktora Szkłowskiego. Zacytujmy Porusha:<br>&lt;gap&gt;<br>Opisany tu proces jest oczywiście jeszcze bardziej skomplikowany, albowiem charakteryzuje go cybernetyczna hierarchiczność w konstruowaniu poszczególnych planów. Najważniejsze jest to, że powstaje w ten sposób obraz symulujący "rzeczywistość" taką, jaką uznajemy za aktualną. Tekst zyskuje cybernetyczne tempo, ale też cybernetyczną trudność.<br>Przykłady podobne można by mnożyć. Jedno wydaje się niewątpliwe - czas nie jest już "bohaterem" w sensie Proustowskim. Współczesnego pisarza inspiruje nie tyle jego zagadkowa głębia, ile możliwość oswojenia "zawrotnego tempa" w pracę samoświadomego tekstu. Tekstu, który - jeśli go czytamy - każe nam zatrzymać
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego