Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
6094%.
W Niemczech do koagulacji i klarowania ścieków rafineryjnych opracowano tzw. recyrkulator (rys.4.11). Badania w modelu o pojemności 6 m3 pozwoliły na usunięcie oleju w 80% i zmniejszenie BZT5 o 20% [4].
Fenole stanowiące uciążliwe zanieczyszczenie ścieków rafineryjnych zazwyczaj usuwa się metodą biologiczną. W Stanach Zjednoczonych opracowano, jako alternatywną, metodę utleniania fenoli dwutlenkiem chloru lub nadtlenkiem wodoru. Downing [2] podzielił ścieki zawierające fenol na trzy grupy, zależnie od jego stężenia: I zawierające 10g/m3, II zawierające 10100g/m3, III zawierające ponad 100g/m3.
Dla grupy I utlenianie dwutlenkiem chloru jest zawsze korzystne. Dla grupy II można stosować alternatywnie utlenianie
6094%.<br>W Niemczech do koagulacji i klarowania ścieków rafineryjnych opracowano tzw. recyrkulator (rys.4.11). Badania w modelu o pojemności 6 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; pozwoliły na usunięcie oleju w 80% i zmniejszenie BZT5 o 20% [4].<br>Fenole stanowiące uciążliwe zanieczyszczenie ścieków rafineryjnych zazwyczaj usuwa się metodą biologiczną. W Stanach Zjednoczonych opracowano, jako alternatywną, metodę utleniania fenoli dwutlenkiem chloru lub nadtlenkiem wodoru. Downing [2] podzielił ścieki zawierające fenol na trzy grupy, zależnie od jego stężenia: I zawierające 10g/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;, II zawierające 10100g/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;, III zawierające ponad 100g/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;.<br>Dla grupy I utlenianie dwutlenkiem chloru jest zawsze korzystne. Dla grupy II można stosować alternatywnie utlenianie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego