Typ tekstu: Książka
Autor: Drewnowski Tadeusz
Tytuł: Próba scalenia
Rok: 1997
w śmielszym i bardziej bezpośrednim współuczestnictwie w rozwoju nowej polszczyzny, która odpowiadałaby potrzebom i komplikacjom współczesności.
Z jeszcze większą ostrością wszystkie te problemy z językiem występują w pisarstwie najmłodszej generacji (roczniki 1960-1970). Na razie jej twórczość - poza kilkoma wyjątkami - jest w przeważającej części również językowo głęboko zakorzeniona w subkulturach alternatywnych, w kulturze masowej. Język jest tu bodaj głównym impulsem i środkiem radykalnej kontestacji. A przypadki cywilizowania barbarzyńskiego języka przez najbardziej świadomych i najodważniejszych przyjmowane są przez konfratrów z ogromną nieufnością. Zapewne w literaturze tego pokolenia rozstrzygać się będzie los nowoczesnej polszczyzny literackiej.
Do licznych objawów zachwiania tożsamości i wyczerpania literatury
w śmielszym i bardziej bezpośrednim współuczestnictwie w rozwoju nowej polszczyzny, która odpowiadałaby potrzebom i komplikacjom współczesności.<br>Z jeszcze większą ostrością wszystkie te problemy z językiem występują w pisarstwie najmłodszej generacji (roczniki 1960-1970). Na razie jej twórczość - poza kilkoma wyjątkami - jest w przeważającej części również językowo głęboko zakorzeniona w subkulturach alternatywnych, w kulturze masowej. Język jest tu bodaj głównym impulsem i środkiem radykalnej kontestacji. A przypadki cywilizowania barbarzyńskiego języka przez najbardziej świadomych i najodważniejszych przyjmowane są przez konfratrów z ogromną nieufnością. Zapewne w literaturze tego pokolenia rozstrzygać się będzie los nowoczesnej polszczyzny literackiej.<br>Do licznych objawów zachwiania tożsamości i wyczerpania literatury
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego